Czynnosci niezbedne do otwarcia własnego sklepu

Obecnie na całym świecie panuje kryzys gospodarczy. Coraz więcej firm redukuje zatrudnienie zwalniając duże ilości ludzi. W jaki sposób najlepiej przeciwstawić sie kryzysowi i rosnącemu bezrobociu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otworzyć własną działalność gospodarczą.

Spośród wielu rodzajów dzialalności gospodarczej otwarcie własnego sklepu jest rozwiązaniem najprostszym. Należy podjąć kilka podstawowych kroków zanim otworzymy nasz pierwszy sklep.

Pierwszym z nich powinno być sporządzenie szczegółowego biznes planu. Ma to ogromne znaczenie z dwóch względów. Po pierwsze sporządzając biznes plan zbieramy wszystkie nasze pomysły, planowane wydatki w jednym miejscu worząc strukturę sklepu i formę jego działania. Po drugie ubiegając się o dodatkowe środki na działalność gospodarczą , konieczne jest uprzednie stworzenie biznesplanu. Biznesplan powinien zawierać takie elementy branżę, rodzaj prowadzonej działalności, konieczne do zakupu wyposażenie sklepów, planowane koszty oraz skalkulowane przychody. Ponieważ różne sklepy różnią się od siebie różnymi elementami najpierw należy wybrać branżę i rodzaj sklepu. Dopiero potem możemy przejść do podejmowania kolejnych decyzji. Warto również zastanowić się nad formą prowadzonego sklepu. Dla osob nie mających doświadczenia w prowadzeniu własnego biznesu zalecaną forma jest franczyza czyli franchising.

Aby móc prowadzić sklep potrzebny jest lokal czyli miejsce, z którego sprzedaż będzie prowadzona. W przypadku sklepu internetowego prowadzonego z własnego domu niepotrzebny jest osobny lokal. W przypadku normalnego sklepu podczas wybierania lokalu należy się zastanowić nad jego wielkością, formą własności i lokalizacji itp. Wybór większości tych elementów uwarunkowany jest wcześniej wybraną branżą. Jedynie forma własności lokalu t.j. czy lokal zostanie przez nas kupiony czy wynajęty jest nie jest zależna od wybranej branży.

Posiadając odpowiedni lokal należy zabrać się za jego wyposażanie. Wyposażenie sklepów może się od siebie zasadniczo różnić. Wszystko uzależnione jest od wybranej przez branży. Najbardziej uniwersalne wyposażenie sklepów to rożnego rodzaju półki, lada, kasa fiskalna, różnego rodzaju pojemniki czy też terminal do obsługi kart płatniczych. W przypadku niektórych sklepów konieczny jest również zakup samochodu dostawczego.

Ostatnią rzeczą, którą należy zrobić przed otwarciem sklepu jest jego rejestracja w odpowiednich urzędach. Sklep powinien zostać wpisany do działalności gospodarczej w urzędzie gminy, powinien uzyskać numer NIP przyznawany przez Urząd Skarbowy, zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aby uzyskać ubezpieczenie społeczne oraz zgłosić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowo można otworzyć konto bankowe dla prowadzonego sklepu , ale nie jest to konieczne.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności pozostaje już tylko zakup towaru i sprzedaż.